Advokater

 

 

Vid juridiska tolkningar är det mycket som står på spel, därför är det viktigt att använda sig av kompetenta tolkar som kan tolka exakt och korrekt då juridisk terminologi kan vara väldigt komplext och krävande.

Våra tolkar följer Kammarkollegiets etiska regler där varje uppdrag utförs med neutralitet och opartiskhet. Parterna måste kunna lita på att en tolk inte gynnar eller missgynnar någon part, en förutsättning för att kunna känna detta förtroende är att tolken håller sig neutral i de samtal som tolkningen berör.
Alla tolkar har tystnadsplikt.

Telefontolkning

Telefontolkning är ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ till platstolkning, och ger dig tillgång till samtliga av våra tolkar i hela Sverige. Vid telefontolkning är vanligen tolkanvändaren och klienten på plats i samma rum medan tolken närvarar per telefon.

Platstolkning

Platstolkning innebär att tolken närvarar fysiskt på plats i rummet och tolkar en dialog mellan två eller flera parter i samma rum. Platstolkning rekommenderas vid längre och/eller komplicerade uppdrag och tillämpas främst inom rättsväsendet.

Videotolkning

Videotolkning är ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ som kombinerar fördelarna med platstolkning och telefontolkning. Denna tolkningstyp ger dig tillgång till samtliga av våra tolkar i hela Sverige, samtidigt som alla parter i samtalet ser varandra.

Våra Tjänster

 • Telefontolkning

  Telefontolkning

  Telefontolkning är ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ till platstolkning, och ger dig tillgång till samtliga av våra tolkar i hela Sverige. Vid telefontolkning är vanligen tolkanvändaren och klienten på plats i samma rum medan tolken närvarar per telefon.

 • Platstolkning

  Platstolkning

  Platstolkning innebär att tolken närvarar fysiskt på plats i rummet och tolkar en dialog mellan två eller flera parter i samma rum. Platstolkning rekommenderas vid längre och/eller komplicerade uppdrag och tillämpas främst inom rättsväsendet.

 • Videotolkning

  Videotolkning

  Videotolkning är ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ som kombinerar fördelarna med platstolkning och telefontolkning. Denna tolkningstyp ger dig tillgång till samtliga av våra tolkar i hela Sverige, samtidigt som alla parter i samtalet ser varandra.