Blogg

God service börjar med att förstå varandra


0771 85 00 58
Dela den här artikeln

En utmaning som kan uppstå i ett alltmer internationellt och mångkulturellt samhälle är vår språkliga förståelse. I intima situationer, som ett möte med vården, är vikten av att förstå varandra direkt avgörande för såväl den goda servicen som patientsäkerheten. Men förståelsen avgörs av fler faktorer än bara rätt ord.

Föreställ dig att du fått ont i tanden och bokar en tandläkartid. Du har förmodligen varit där tidigare och har en förväntan av att få en snarlik behandling som tidigare. Du kan troligen inte alla begrepp, men kan ändå förstå vad som är fel och hur det ska åtgärdas. Men om du besöker en tandläkare utomlands, har denne kanske ett helt annat sätt att behandla din smärta vilket kan leda till missförstånd.

Att det uppstår missförstånd behöver inte bero på bristande språkkunskaper. För när vi översätter mellan olika språk behöver det också inkluderar vår förståelse av kultur och förväntan. Det krävs helt enkelt att någon kan tolka situationen.

– När ett besök med vården inte följer det vi kulturellt är vana vid kan det påverka patientens tillit och i slutändan också patientsäkerheten. Det är viktigt att en tolk också kan förklara kontexten och skapa ett förtroende mellan de båda parter som tolkas. Därför skulle ett mer korrekt ordval vara ”kulturtolk”, för vi behöver förstå bådas världar och ha kännedom om kulturella skillnader. Det räcker helt enkelt inte bara med språkkunskaper, säger Mohammad Khanahmadi, expert och grundare av Global Talk Sweden (tidigare Tolkresurs). Även om det är språk kan det bli utmanande av andra orsaker. Ta exempel vad det skulle innebär om en ukrainsk flykting skulle få en rysk tolk här i Sverige. Språkligt är det inget hinder men av andra skäl kan det uppstå problem.

Global Talk har genom åren tolkat många samtal mellan vården och utlandsfödda patienter. Mohammad menar att det finns flera fördelar med att använda en tolk istället för att ta hjälp av en språkkunnig släkting till patienten.

– En viktig ledstjärna när man ska tolka är att ta hänsyn. Ett möte med vården kan vara väldigt intimt, och att ta hjälp av sitt barn eller annan släkting kan skapa en ”pinsam” situation. I värst fall kanske något inte blir översatt för att det känns konstigt för den som översätter att ställa läkarens fråga. Med en tolk skapas mer anonymitet eftersom patienten troligen inte kommer träffa tolken igen. I slutändan handlar det helt enkelt om patientsäkerheten och det är därför vi skapat en tolktjänst som erbjuder hjälp på distans inom tre minuter. För behovet uppstår oftast här och nu, avslutar Mohammad.