Dokument

Här kan du ladda hem Global Talk policy och andra blanketter som pdf-filer

God tolksed

Vägledning för tolkar

Rekvisitioner

För kontakttolkning

Policy för tolkar

Vad gäller för mig som tolk?

Har du några frågor?