Dokument

Här kan du ladda hem Global Talk policy och andra blanketter som pdf-filer
Ring oss
0771-85 00 58

God tolksed

Vägledning för tolkar

Rekvisitioner

För kontakttolkning

Policy för tolkar

Vad gäller för mig som tolk?

Har du några frågor?

Du ville besöka globaltalk.se/dokument/

To make your visit more pleasant, we recommend that you continue navigating at www.globaltalk.nl