Förstå din kund, trots språkbrister – 5 tips på hur du upprätthåller god service

17-11-2022

En hög servicenivå är grundläggande i alla serviceyrken för att kunna behålla sina kunder. Den goda servicen bygger ofta på en tydlig kommunikation och att med ord förklara för kunden. Men hur kan du upprätthålla en god service om din kund inte har tillräckliga kunskaper i svenska?

Det är lätt att vi tar kommunikationen för givet och oftast kan vi förklara för en kund vad som kommer hända – och varför. Vi kan förklara begrepp och situationer med andra ord för att kunden ska förstå och uppleva en god service. Däremot blir det mer utmanande när du och kunden inte talar samma språk. Förutom att göra sig förstådd rent språkligt behöver vi också ta hänsyn till kundens kulturella bakgrund och erfarenheter.

Mohammad Khanahmadi, expert och grundare av Global Talk Sweden (tidigare Tolkresurs) har samlat sina fem bästa tips på hur du kan fortsätta erbjuda en hög service trots att kunden inte behärskar svenska.

1. Använd kroppen
När vi inte har tillräckligt med ord kan vi göra som barn ofta gör. Använd teckenspråk eller förklara med tydliga gester vad du menar. Ofta kan vi göra oss mer förstådda om vi överdriver våra rörelser.

2. Ta hjälp av bilder
Om gesterna inte räcker till, kan du också ta hjälp av bilder för att förmedla det du försöker säga. Bildstöd är ett vanligt sätt för att förstå varandra när det uppstått en språkbrist.

3. Ta hänsyn till kundens bakgrund och förväntan
Ett besök med en utlandsfödd kund kräver också en större förståelse för vad de förväntar sig för hjälp och service. Din uppfattning på hur du kan hjälpa till kan skilja sig markant från din kund. Ta reda på vad de har för bakgrund och förväntningar, för språkbruk inkluderar även kulturella föreställningar.

4. Ta dig tid att skapa förtroende
Det är viktigt att inleda besöket med att skapa ett förtroende. Ta inte för givet att kunden har samma preferensramar som du. Beroende på varifrån kunden ursprungligen kommer ifrån kan deras tidigare erfarenheter av din profession påverka deras upplevelse av din servicegrad. Låt därför besöket ta lite extra tid för att etablera förtroendet.

5. Ta hjälp när det behövs
I många situationer är det viktigt att kunden verkligen förstår vad du säger och varför du agerar på det sätt du gör. Det kan då vara en mycket god idé att anlita en auktoriserad tolk. Utöver språkkunskaperna har en tolk mycket goda kunskaper om de kulturella skillnaderna vilket ökar din service till dina kunder.