Vår policy

 

Nu är vi ISO-certifierade!

Vi är stolta över att meddela att vi är ISO certifierade.
De standarder som vi på Global Talk valt att certifiera oss inom är ISO 9001 för kvalitet och ISO 14001 för miljö. För oss är det viktigt att våra kunder vet att vi tar miljö och kvalitet på allvar.
Vi har sedan tidigare upprättat, infört och implementerat ett ledningssystem för kvalitet och miljö, våra ISO-certifieringar är en naturlig följd av detta.

Certifieringen bevisar vår förmåga att kontinuerligt utvärdera och förbättra processer, produkter och tjänster. Förutom att allt fler kunder och leverantörer ställer krav på ISO-certifiering, t.ex. vid upphandlingar, ger det även ett stort mervärde.

Nu när vi är ISO-certifierade har vi uppfyllt 100 % av alla krav i den internationella standarden!

Vår kvalitets- och miljöpolicy kan du läsa om här

Våra certifieringar