Våra tjänster

Vi har alltid rätt lösning för din situation. Behövs det tolk omedelbart? Då ordnar vi en telefontolk. Är det viktigt att ni kan se varandra? Då skickar vi ut en platstolk.

Beroende på situation och sammanhang använder man olika tolkmetoder. Men oavsett vilket tolkbehov du har, hjälper vi dig hitta bästa och mest kostnadseffektiva lösning.

 

Kontakta oss!

Detta är den vanligaste tolkmetoden. Tolken sitter tillsammans med mötesdeltagarna, som ser varandra i ögonen, och återger talet en eller två meningar i taget. Ingen utrustning krävs.

Vid simultantolkning sker översättningen samtidigt som föreläsaren talar, med 3-5 sekunders fördröjning. Här arbetar tolkarna två och två i en ljudisolerad kabin, ett så kallat tolkbås, och sitter med hörlurar och mikrofon vars ljud går ut till hörlurar hos de som talar det tolkade språket. Metoden används inte bara inom EU utan även i affärssammanhang med internationella företag.

Vi kan bistå med all teknisk utrustning du behöver för ditt sammanhang. Exempelvis tolkbås med hörlurar till mötesdeltagarna på konferensen eller guideväskor som innehåller två mikrofoner och tio hörlurar. Passar bra vid till exempelvis industribesök där buller kan förekomma. All utrustning är trådlös.

Om du behöver en tolk snabbt, eller om resekostnaderna blir väldigt höga kan distanstolkning via telefon vara ett alternativ. Ett mycket kostnadseffektivt sådant, och det blir lätt att få en tolk med allra bästa kompetens för uppdraget.

Andra metoder är viskningstolkning (som simultantolkning utan utrustning och bara till en eller max tre personer) och relätolkning (om du behöver en tolk i ett mycket udda språk, och det inte finns någon sådan som kan svenska, då krävs två tolkar). Det finns ännu fler, så berätta för oss om ditt behov av tolktjänst så hittar vi tillsammans en lösning.

Tolktjänster vi erbjuder

 • Konsekutiv tolkning

  Detta är den vanligaste tolkmetoden. Tolken sitter tillsammans med mötesdeltagarna, som ser varandra i ögonen, och återger talet en eller två meningar i taget. Ingen utrustning krävs.

 • Simultantolkning

  Vid simultantolkning sker översättningen samtidigt som föreläsaren talar, med 3-5 sekunders fördröjning. Här arbetar tolkarna två och två i en ljudisolerad kabin, ett så kallat tolkbås, och sitter med hörlurar och mikrofon vars ljud går ut till hörlurar hos de som talar det tolkade språket. Metoden används inte bara inom EU utan även i affärssammanhang med internationella företag.

 • Utrustning för simultantolkning

  Vi kan bistå med all teknisk utrustning du behöver för ditt sammanhang. Exempelvis tolkbås med hörlurar till mötesdeltagarna på konferensen eller guideväskor som innehåller två mikrofoner och tio hörlurar. Passar bra vid till exempelvis industribesök där buller kan förekomma. All utrustning är trådlös.

 • Distanstolkning via telefon

  Om du behöver en tolk snabbt, eller om resekostnaderna blir väldigt höga kan distanstolkning via telefon vara ett alternativ. Ett mycket kostnadseffektivt sådant, och det blir lätt att få en tolk med allra bästa kompetens för uppdraget.

 • Övriga tolksituationer

  Andra metoder är viskningstolkning (som simultantolkning utan utrustning och bara till en eller max tre personer) och relätolkning (om du behöver en tolk i ett mycket udda språk, och det inte finns någon sådan som kan svenska, då krävs två tolkar). Det finns ännu fler, så berätta för oss om ditt behov av tolktjänst så hittar vi tillsammans en lösning.

Global Talk erbjuder mängder av olika översättningstjänster för att uppfylla just dina behov.

 

Beställ översättning!

Den vanligaste formen av översättning. Du skickar in ditt dokument och en specialiserad översättare inom just ert område tar sig an jobbet. Leverans sker vanligtvis efter 5-7 arbetsdagar såvida man inte använder sig av expressöversättning.

Ska man översätta till exempel betyg eller personhandlingar kan man behöva bestyrka dokumentet med hjälp av en stämpel. Denna stämpel utfärdas då av en auktoriserad translator som intygar att översättningen är helt korrekt.

Har du själv utfört en översättning och känner dig osäker? Har du kanske använt dig av en annan förmedling för att översätta ditt viktiga dokument? Vi går igenom handlingen och ser till att allt står rätt till.

Att skriva är svårt, speciellt om det är på ett helt främmande språk. En språkexpert hjälper dig med allt från grammatik till syfte med din text.

Du kanske redan har ett dokument på ett annat språk och skulle behöva ändra något eller anpassa det till din redan färdigställda layout. Vi fixar det.

Översättningar behöver inte komma till oss i skrift utan vi transkriberar även ljudfiler och videoklipp. Skicka in filen till oss så får du innehållet dokumenterat och skickat till dig skriftligt.

Översättningstjänster vi erbjuder

 • Facköversättningar

  Den vanligaste formen av översättning. Du skickar in ditt dokument och en specialiserad översättare inom just ert område tar sig an jobbet. Leverans sker vanligtvis efter 5-7 arbetsdagar såvida man inte använder sig av expressöversättning.

 • Bestyrkta översättningar

  Ska man översätta till exempel betyg eller personhandlingar kan man behöva bestyrka dokumentet med hjälp av en stämpel. Denna stämpel utfärdas då av en auktoriserad translator som intygar att översättningen är helt korrekt.

 • Korrekturläsning

  Har du själv utfört en översättning och känner dig osäker? Har du kanske använt dig av en annan förmedling för att översätta ditt viktiga dokument? Vi går igenom handlingen och ser till att allt står rätt till.

 • Språkgranskning

  Att skriva är svårt, speciellt om det är på ett helt främmande språk. En språkexpert hjälper dig med allt från grammatik till syfte med din text.

 • Textredigering

  Du kanske redan har ett dokument på ett annat språk och skulle behöva ändra något eller anpassa det till din redan färdigställda layout. Vi fixar det.

 • Transkribering

  Översättningar behöver inte komma till oss i skrift utan vi transkriberar även ljudfiler och videoklipp. Skicka in filen till oss så får du innehållet dokumenterat och skickat till dig skriftligt.

Har du några andra funderingar?

Kontakta oss!